LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Tuần lễ thứ :    
   
File đính kèm : {{tep.FileName}}
Chú thích lần sửa:
Lần 1: Đỏ
Lần 2: Xanh
Lần 3: Tím
Thứ ngày Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì
{{x.Thu}}
{{x.Ngay}}
{{dt.NgayGioBD | date :'HH:mm'}} {{dt.NoiDung}} {{dt.ThanhPhan}} {{dt.DiaDiem}} {{dt.ChuTri}}
Ghi Chú :
logo footer
P. ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

thông tin liên hệ

  • 170 An Dương Vương, Tp. Quy Nhơn
  • Tầng 1, tòa nhà 15 tầng khu hành chính.
  • Email: lexuanvinh@qnu.edu.vn 
  • (84-256) 3846803
  • http://pdtdh.qnu.edu.vn