ENGLISH

Biểu mẫu

admin gửi vào T4, 10/12/2016 - 10:21
Mẫu cấp bảng điểm cho sinh
admin gửi vào T6, 05/20/2016 - 08:49
Đơn xin học chương trình 2. Tải về tại đây [1]. [1] http://pdtdh.qnu.edu.vn/sites/default/files/2016/bieumau/Don%20xin%20hoc%20chuong%20trinh2.doc
admin gửi vào T6, 05/20/2016 - 08:47
Mẫu Đơn xin miễn học, miễn thi môn GDQP - AN. Tải về tại đây. [1] [1] http://pdtdh.qnu.edu.vn/sites/default/files/2016/bieumau/Mau_1a_Don%20xin%20xet%20mien%20mon%20GDQP_AN%20%281%29.doc
admin gửi vào T2, 05/16/2016 - 09:20
Các đơn vị liên quan download file mẫu về *tại đây [1]*. [1] http://pdtdh.qnu.edu.vn/sites/default/files/Mau_KHTT.01.xls
admin gửi vào T6, 05/06/2016 - 08:36
Danh sách các biểu mẫu tương ứng từng thủ tục. Click vào để download.
admin gửi vào T5, 04/28/2016 - 08:36
Mẫu đề nghị cấp
admin gửi vào T5, 04/28/2016 - 08:24
Mẫu 1 [1] Mẫu 2 [2] [1] http://phongdaotaodhqn.edu.vn/images/stories/2015/n%20xin%20hc%20li%20gdqp-an%20mu%201.doc [2] http://phongdaotaodhqn.edu.vn/images/stories/2015/n%20xin%20hc%20li%20gdqp-an%20mu%202.doc