ENGLISH

Thông báo về việc đăng ký tín chỉ học kỳ 1 năm học 2016 - 2017

Phụ lục hướng dẫn đăng  tín chỉ theo phần mềm mới. Tải về tại đây